Kratka povijest i djelovanje udruge

Lovačka udruga "Zec" Kuzminec osnovana je davne 1958. godine ne kao udruga nego kao društvo, a brojila je 13 članova koji su ujedno i osnivači sa 2880 ha lovno produktivne površine. Učlanila se u nadogradnju Općinskog lovačkog saveza Koprivnica, a preko njega u Hrvatski Lovački savez. Transformacijom i regionalnom podjelom sada je članica Županijskoga Saveza Koprivnica i Lovačkoga Saveza RH. Lovačka udruga nalazi se na samom rubu Koprivničko-križevačke županije gdje graniči sa Varaždinskom županijom. Lovačka udruga graniči sa Udrugama u Koprivničko-križevačkoj županiji, a to su: Srndač Koprivnica, Lisica Đelekovec, Kuna Legrad, Vepar Rasinja te u Varaždinskoj županiji sa Prepelicom Mali Bukovec.
Tijekom ovih pedesetak godina djelovanja obučila je veći broj lovaca pripravnika te učlanila veći broj lovaca u svoje redove. Kao uvijet za učlanjenje u udrugu bilo je prvenstveno da su budući članovi položili lovački ispit te da prihvaćaju obveze i prava članova udruge. Veliki broj članova svojim radom biran je u razna tijela upravnog odbora, a koji su svojim daljnjim radom aktivno sudjelovali u promicanju lovstva kako u lovačkoj udruzi tako preko Županisjkog lovačkog saveza pa sve do Hrvatskog lovačkog saveza.
Danas udruga broji 37 člana koji aktivno sudjeluju u gospodarenju i upravljanju lovnim područjem koje je sastavni dio „Zajedničkog otvorenog lovišta Koprivnica I“. Lovno područje Kuzminec gospodari površinomod 1812 ha koja je bonitirana slijedećom vrstom divljači:
Vrsta divljači Matični fond
Jelen obični………………………................. 4 grla
Divlja svinja…………………………............. 2 grla
Srna obična……………………………........... 80 komada
Zec .........……………………………........... 155 komada
Fazan ...........……………………….......... 150 komada
Divlja patka…………………………............ 26 komada
Sjedište udruge nalazi se na cesti Kuzminec-Kutnjak gdje je i sagrađena Lovačka kuća u sklopu koje se nalazi i automatska streljana za gađanje glinenih golubova, velika terasa te sjenica, a sve to je locirano u strogom centru lovišta.
Prosječna starost članova Udruge „Zec Kuzminec“ je 40 – 55 godina, koji se aktivno brinu za opstojnost matičnog fonda divljači i njegovog priploda te prehranu, zaštitu, čuvanje i lov divljači, održavanje lovo tehničkih objekata kao i lovačke kuće.
Izvršni odbor udruge sačinjavaju slijedeći članovi:
Predsjednik : Milenko Ivić
Tajnik: Dejan Salak
Lovnik: Željko Ivanček
Blagajnik: Vjekoslav Đurašin
Ekonom: Alen Marković
Zamjenik predsjednika: Vjekoslav Ivanček
Zamjenik lovnika: Ivan Kučan
Članovi: Zoran Hat, Đuraj Robe, Zlatko Friščić

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg