Lu Vepar Rasinja organizirano postoji 64 godine i najstarija je lovačka udruga u današnjoj općini Rasinja. Osnivačka skupština lovačkog društva Rasinja održana je u listopadu 1946. godine. Društvo je osnovalo 17 osnivača iz Rasinje, Subotice Podravske, Koledinca, Kuzminca, Gorice, Grbaševca i Segovine. Prvi predsjednik društva bio je Milan Kolarić iz Subotice Podravske. Lovišta kojima je društvo gospodarilo smještena su na sjeveroistočnim obroncima kalnika, na visini 148-283 metara nadmorske visine, a uz stanovite izmjene granica tako je i danas. Godine 1947. društvo mijenja naziv u Vepar Rasinja koji udruga nosi i danas.
U domovinskom ratu velik je broj članova sudjelovao s vlastitim lovačkim naoružanjem, a oni koji nisu direktno sudjelovali u ratu dali su svoje naoružanje onima koji da nisu imali. Srećom u ratu nitko nije stradao. Udruga danas ima 46 članova, od kojih je 5 počasnih (stariji od 65 godina).
Udruga u vlasništvu ima lovački dom od 95m², dvorišni objekat (ljetna kuhinja, šank i sanitarije) od 49m², natkrivenu terasu, nadstrešnicu za obradu divljači, streljanu, približno 5 hektara zemljišta (obradivo, livada i šuma). Udruga danas gospodari državnim lovištem Orsagovica površine 4604 hektara i dijelom zajedničkog županijskog lovišta Koprivnica. površine približno 2000 hektara. najveći dio navedenih lovišta pokrivaju šume (51%), poljoprivredno zemljište (30%) i nelovne površine (19%).

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg