Poštovani,
Obavještavamo Vas kako se zatvara Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Rasinja, sukladno točki VI. Javnog poziva, budući da su raspoređena sva predviđena novčana sredstva.

Stoga od 25. rujna 2018. godine sve pristigle prijave pristigle po javnom pozivu koje stignu neće biti razmatrane, niti predmet postupanja.

Općina Rasinja

Stranica 3 od 5

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg