2024.

- Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine 

- Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine 

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2024.

Proračun Općine Rasinja za 2024. godinu i Projekcije Proračuna za razdoblje 2025.-2026. godinu

Obrazloženje proračuna Općine Rasinja za 2024. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2025. – 2026. godine

Prijedlog Proračun Općine Rasinja za 2024. godinu i Projekcije Proračuna za razdoblje 2025.-2026. godinu

Vodič za građane uz proračun Općine Rasinja za 2024. godinu

- Obrazloženje prijedloga proračuna Općine Rasinja za 2024. godinu i projekcije proračuna za razdoblje 2025. – 2026. godine

 

 

 

2023.

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rasinja za 2023. godinu

- Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rasinja za 2023. godinu

- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023.

- Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31.12.2023. godine 

- Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine 

- II. izmjene i dopune Proračuna Općine Rasinja za 2023.

Obrazloženje uz II. Izmjene i dopune Proračuna

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rasinja za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.g.

- Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rasinja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine 

- Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine 

- Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine 

- Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine 

- Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine 

- I. izmjene i dopune Proračuna Općine Rasinja za 2023.

Obrazloženje uz I. Izmjene i dopune Proračuna

Proračun Općine Rasinja za 2023. godinu i Projekcije Proračuna za razdoblje 2024.-2025. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023.

- Prijedlog Proračun Općine Rasinja za 2023. godinu i Projekcije Proračuna za razdoblje 2024.-2025. godinu

Obrazloženje prijedloga proračuna Općine Rasinja za 2023. godinu

Vodič za građane uz proračun Općine Rasinja za 2023. godinu

 

 

2022.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rasinja za 2022. godinu

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rasinja za 2022. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022

- Financijski izvještaj za 2022. godinu

- Bilješke uz Financijske izvještaje za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune proračuna Općine Rasinja za 2022. godinu i projekcije za 2023. I 2024. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rasinja za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rasinja za 2022. godinu

Proračun Općine Rasinja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog proračuna Općine Rasinja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Vodič za građane uz proračun Općine Rasinja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

 

 

2021.

- Financijski izvještaj za 2021. godinu

- Bilješke uz Financijske izvještaje za 2021. godinu

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rasinja za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu i Plan razvojnih programa

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 1.1.-30.6.2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rasinja za 2020. godinu

Proračun Općine Rasinja za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu i Plan razvojnih programa

- Vodič za građane

- Prijedlog proračuna Općine Rasinja za 2021. godinu te projekcije za 2022. I 2023. godinu

 

2020.

Financijski izvještaj za 2020. godinu

- Bilješke uz Financijske izvještaje za 2020. godinu

- Konsolidirane bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Rasinja za 2020. godinu i Plan razvojnih programa

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 1.1.-30.6.2020.

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Rasinja za 2020. godinu i plana razvojnih programa

- Proračun Općine Rasinja za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu i Plan razvojnih programa

- Vodič za građane 

Prijedlog Proračuna Općine Rasinja za 2020. te projekcije za 2021. i 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rasinja za 2019. godinu

 

2019.

Financijski izvještaj za 2019. godinu

Bilješke uz Financijske izvještaje za 2019. godinu

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2019. GODINU I PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O  IZVRŠENJU PRORAČUNA 1.1. -30.6.2019.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2019. GODINU I PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU I PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

VODIČ ZA GRAĐANE

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2019. TE PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2018. GODINU

 

2018.

Financijski izvještaji za 2018. godinu

Bilješke uz Financijske izvještaje za 2018. godinu

IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2018. GODINU I PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2018. GODINU I PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2018. GODINU I PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA I IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2018.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA I IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE RASINJA

PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

NACRT PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2017. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE RASINJA ZA 2017. GODINU

 

2017. 

Financijski izvještaji za 2017. godinu

Bilješke uz Financijske izvještaje za 2017. godinu

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2017. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2017. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2016. GODINU

PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

 

2016.

Financijski izvještaji za 2016. godinu

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2016. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rasinja za 2015. godinu

 

2015. 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE

Financijski izvještaji za 2015. godinu

PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014.

 

2014. 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Rasinja za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu

Financijski izvještaji za 2014. godinu

Proračun Općine Rasinja za 2014. i Projekcije za 2015. i 2016. godinu 

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg