Jedinstveni upravni odjel

 

Službenici:
Tajana Zrinski, mag.oec. – pročelnica
Lana Štefulinac Lukanec, mag.oec. – viši stručni suradnik za računovodstvene poslove
Karmen Lengelić – referent za komunalne djelatnosti i opće poslove
Dražen Habek – referent-komunalni redar

Namještenici:
Jurica Grgić – komunalni radnik na održavanju javnih površina

Radno vrijeme:
Pon-pet: 7,00 – 15,00 h

Rad sa strankama:
Uto i čet: 8,00 – 12,00 h

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg