2024.

Plan Nabave Općina Rasinja za 2024.

 

2023.

PLAN NABAVE OPĆINE RASINJA ZA 2023.

 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Rasinja 2023.

OBRAZAC 1 / doc

OBRAZAC 2 / doc

OBRAZAC 2a / doc

OBRAZAC 3 / doc

OBRAZAC 4 / doc

OBRAZAC 5 / doc

OBRAZAC 6 / doc 

 

 

2019.

Pravilnik o II. izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Rasinja

 

2018.

PLAN NABAVE OPĆINE RASINJA ZA 2018.

PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Rasinja

 

 

2017.

II. IZMJENE I DOPUNE PLAN NABAVE OPĆINE RASINJA ZA 2017. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLAN NABAVE OPĆINE RASINJA ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE RASINJA ZA 2017. GODINU

REGISTAR UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI OD 1.1. - 31.12.2017. GODINE

REGISTAR UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI DO 30.06.2017.

IZJAVA O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

 

PRAVILNIK o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Rasinja

OBRAZAC 1 / doc

OBRAZAC 2 /doc

OBRAZAC 2a / doc

OBRAZAC 3 / doc

OBRAZAC 4 /doc

OBRAZAC 5 / doc

OBRAZAC 6 / doc

 

 

2016.

IZMJENE I DOPUNE PLAN NABAVE OPĆINE RASINJA ZA 2016. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE RASINJA ZA 2016. GODINU

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi u 2016.

 

2015.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE RASINJA ZA 2015. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE RASINJA ZA 2015. GODINU

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi u 2015.

 

2014.

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi u 2014.

 

IZJAVA o sprečavanju sukoba interesa

PODACI O NARUČITELJU

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg