• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

22. sjednica OV

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rasinja  u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Rasinja za razdoblje 2011. do 2019. godine za 2015. godinu

Izvadak iz zemljišne knjige k.o. Rasinja

Izvadak iz zemljišne knjige k.o. Veliki Grabičani

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Rasinja 

Saziv 22. sjednice Općinskog vijeća na dan 1. ožujka 2016. godine

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja za razdoblje od 2016. – 2019. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2015. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2015. godini

Zaključak o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama u k.o. Veliki Grabičani, k.o. Subotica Podravska i k.o. Rasinja

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Rasinja za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Rasinja za razdoblje 2011. – 2019. godine za 2015. godinu

 

 

 

 

 

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg