• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

14 sjednica OV

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rasinja u 2014. godini

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2014. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2014. godini 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Rasinja za razdoblje 2011. do 2019. godine za 2014. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Strateškog plana Općine Rasinja 2014. – 2020. godine

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rasinja u 2015. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2014. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2014. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Rasinja za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Rasinja za razdoblje 2011. – 2019. godine za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite Općine Rasinja

Zaključak o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Rasinja

Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Rasinja

Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine Rasinja

 

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg