• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

14. sjednica OV 2021.-2025.

- 1. Izmjene i dopune proračuna Općine Rasinja za 2022. godinu i projekcije za 2023. I 2024. godinu

- Obrazloženje I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Rasinja za 2022. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja u 2022. godini

- Proračun Općine Rasinja za 2023. godinu i Projekcije Proračuna za razdoblje 2024.-2025. godinu

Obrazloženje proračuna Općine Rasinja za 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023.

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rasinja

Odluka o izmjeni odluke o plaći - dužnosnici

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja za 2023. godinu

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja za razdoblje od 2023. – 2027. godine

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja u 2022. godini

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava CZ za 2023.

Izmjena Programa-sufinanciranje vjerskih zajednica-2022.

Izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi-2022

Izmjene Program javnih potreba u kulturi-2022

- Izmjene - Program odrzavanja komunalne infrastrukture-2022

Izmjene Programa o predskolskom odgoju i obrazovanju-2022

Program gradenja-2022-izmjene

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2023. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2023. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2023. godini

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rasinja u 2023. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Rasinja u 2023. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Rasinja u 2023. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2023. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2023. godini

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2023. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Rasinja u 2023. godini

- Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Rasinja u 2023. godini

Program javnih potreba u zdravstvu na području Općine Rasinja u 2023. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Rasinja u 2023. godini

Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Rasinja u 2023. godini

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg