• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

9. sjednica OV 2021.-2025.

- Izvješće o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Rasinja u 2021. godini

Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Rasinja za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Rasinja za razdoblje 2017. – 2022. godine za 2021. godinu

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Općine Rasinja u naselju Subotica Podravska za provedbu projekta „Rekonstrukcija ograde na groblju u Subotici Podravskoj“

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Rasinja

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem provedenog Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rasinja-k.o. Kuzminec

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem provedenog Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rasinja-k.o. Veliki Grabičani

Odluka o plaći i naknadi te ostalim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Rasinja

- Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Rasinja

Odluka o sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Rasinja

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rasinja

Pravilnik o korištenju Društvenih domova u vlasništvu Općine Rasinja

Procjena rizika od velikih nesreća Općina Rasinja

- Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Rasinja u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Rasinja za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Rasinja za razdoblje 2017. – 2022. godine za 2021. godinu 

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg