• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

6. sjednica OV 2021. - 2025.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rasinja za 2022. godinu

PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU 

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2022. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2022. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2022. godini

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rasinja u 2022. godini

Programo namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Rasinja u 2022. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Rasinja u 2022. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2022. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2022. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2022. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Rasinja u 2022. godini

- Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Rasinja u 2022. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Rasinja u 2022. godini

Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Rasinja u 2022. godini 

- Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja za 2022. godinu

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg