• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

2. sjednica OV 2021. - 2025.

Saziv 2. sjednice Općinskog vijeća

- Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti, kulturu, šport i dodjelu javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Rasinja

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, investicije, ruralni turizam i europske projekte Općinskog vijeća Općine Rasinja

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Općinskog vijeća Općine Rasinja

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, ekologiju i obiteljsko gospodarenje Općinskog vijeća Općine Rasinja

- Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Rasinja

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Rasinja

Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Rasinja

Odluka o 2. dopuni Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rasinja

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rasinja u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Rasinja u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Rasinja u 2020. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Rasinja u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Rasinja u 2020. godini

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rasinja za 2020. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Rasinja za 2020. godinu

 

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg