• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

31. sjednica Općinskog vijeća

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu na području Općine Rasinja

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Rasinja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rasinja za 2021. godinu

Odluka o raspoređivanju redovitih polugodišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rasinja za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine

Odluka o dopuni Odluke o izradi VI.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rasinja

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2021. godini

- Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2021. godini

- Program javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2021. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Rasinja u 2021. godini

- Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Rasinja u 2021. godini

PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinjaza 2021. godinu

- Zapisnik sa 31. sjednice OV

 

 

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg