• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

26 sjednica OV 2020

Izvješće Mandatne komisije-prestanak mandata M. Savić

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi-2019.

- Izvješće o izvršenju Programa građenja u 2019.

- Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi-2019.

- Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u osnovnom obrazovanju-2019.

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u predškolskom obrazovanju-2019.

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu-2019.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja u 2019.

Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa-2019.

- Izvješće o izvršenju Programa utroška vodnog doprinosa-2019.

Izvješće o korištenju sredstava legalizacije-2019.

- Izvješće o korištenju sredstava polj zemljištem-2019.

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada-2019.

IZVOD IZ ZAPISNIKA-26. sjednica

Izvršenje proračuna 1.1 -31.12.2019.

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Rasinja

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 2020. godini

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019.

- Prisega

Saziv-26. sjednica

Zaključak o izvješću o lokacijama i količinama odbačenog otpada-2019.

Zaključak o izvješću Programa građenja-2019.

Zaključak o izvješću programa kom. inf.-2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća Mandatne komisije-prestanak mandata-M. Savić

Zaključak-korištenje sredstva od rasp. polj. zem.-2019.

Zaključak-kultura-2019.

Zaključak-osnovno školstvo-2019.

Zaključak-predškola-2019.

-Zaključak-Program o namjenskom kor. sredstva naknade-2019.

- Zaključak-socijalna skrb-2019.

Zaključak-sport-2019.

Zaključak-utrošak šumskog doprinosa-2019.

Zaključak-utrošak vodnog doprinosa-2019.

ZAPISNIK-26. sjednica

 

 

 

 

 

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg