• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

19 sjednica OV

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018.

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi-2018.

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u osnovnom obrazovanju-2018.

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u predškolskom obrazovanju-2018.

- Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi-2018.

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu-2018.

- Izvješće o korištenju sredstava legalizacije-2018.

Izvješće o korištenju sredstava polj zemljištem-2018.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018.

Odluka o stavljanju izvan snage postrojbe CZ_Općina Rasinja

Zaključak-korištenje sredstva od rasp. polj. zem.-2018.

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Rasinja u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2018. godini

Zaključak-Program o namjenskom kor. sredstva naknade-2018.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2018. godini

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg