• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

16 sjednica OV

IZVJEŠĆE O STAVLJANJU U MIROVANJE MANDATA ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA TE POČETKU OBNAŠANJA MANDATA ZAMJENICE ČLANA

- Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Rasinja za razdoblje 2017. – 2022. godine za 2018. godinu

- Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rasinja

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rasinja

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rasinja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Rasinja

Rješenje o izmjeni Rješenjao imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Rasinja

Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, investicije, ruralni turizam i europske projekte Općinskog vijeća Općine Rasinja

Zaključak o usvajanju Izvješća Mandatne komisije o stavljanju mandata u mirovanje člana Općinskog vijeća te početku obnašanja mandata zamjenice člana

- Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Rasinja za razdoblje 2017. – 2022. godine za 2018. godinu

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg