• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

14. sjednica OV

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja u 2018. godini

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rasinja za 2019. godinu

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Rasinja

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2019. godini

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE RASINJA ZA 2019. GODINU

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2019. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2019. godini

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rasinja u 2019. godini

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2018. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Rasinja u 2019. godini

- Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Rasinja u 2019. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2019. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2019. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2019. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Rasinja u 2019. godini

Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Rasinja u 2019. godini

PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja u 2018. godini

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rasinja za 2019. godinu

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg