• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

12 sjednica OV

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Općine Rasinja u naselju Kuzminec za provedbu projekta „Adaptacija postojećeg Vatrogasnog doma u Kuzmincu

Prilog 12 - Opis projekta Kuzminec

- Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Općine Rasinja u naselju Koledinec za provedbu projekta „Rekonstrukcija građevine javne namjene – društvenog i vatrogasnog doma“

Prilog 12 - Opis projekta-Koledinec

Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova obavljanje deratizacije na temelju pisanog ugovora

Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova javne rasvjete na temelju pisanog ugovora

Odluka o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Rasinja za razdoblje od 2017. - 2020. godine

-  PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA 2017.-2020.

- Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Rasinja

Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Rasinja

- Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Rasinja

- Odluka o sudjelovanju Općine Rasinja u osnivanju trgovačkog društva Drava-Kom d.o.o.o.

Polugodišnji Izvještaj  o izvršenju Proračuna za 2018.

- Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Općine Rasinja u naselju Subotica Podravska za provedbu projekta „Uređenje parka i dječjeg igrališta u Subotici Podravskoj“

Prilog Odluci-uređenje parka u Subotici Podravskoj

- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Rasinja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg