• 1-rasinja.jpg
  • 2-subotica.jpg
  • 3-vpoganac.jpg

2. sjednica OV 2017

Odluka o davanju suglasnosti društvu Koprivničke vode d.o.o. da budu nositelj investicije izgradnje sekundarne vodoopskrbne mreže naselja Lukovec

Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Rasinja

Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Rasinja od 2017. – 2020. godine

Odluka o davanju suglasnosti na obvezu proračunskih sredstava za sufinanciranje realizacije EU projekta aglomeracija Koprivnica

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Rasinja

Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Rasinja

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti, kulturu, šport i dodjelu javnih priznanja Općinskog vijeća Općine Rasinja

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, investicije, ruralni turizam i europske projekte Općinskog vijeća Općine Rasinja

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Općinskog vijeća Općine Rasinja

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, ekologiju i obiteljsko gospodarenje Općinskog vijeća Općine Rasinja

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Rasinja

© 2018 Općina Rasinja. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg