Proračun

2017.

NACRT PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU 

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2017. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2017. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2016. GODINU

PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

 

2016.

Financijski izvještaji za 2016. godinu

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2016. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rasinja za 2015. godinu

 

2015. 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE

Financijski izvještaji za 2015. godinu

PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014.

 

2014. 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Rasinja za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu

Financijski izvještaji za 2014. godinu

Proračun Općine Rasinja za 2014. i Projekcije za 2015. i 2016. godinu 

javna nabava

javni pozivi i natjecaji

lokalni2017

pristup informacijama

korisni linkovi

facebook

fotogalerija

videogalerija

glasnik

Glasnik Opcine Rasinja 14 za web Page 01

Rasinja Kalendar za 2017 za web Page 01

RKT

panoramio