Javna nabava

PRAVILNIK o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Rasinja

OBRAZAC 1 / doc

OBRAZAC 2 /doc

OBRAZAC 2a / doc

OBRAZAC 3 / doc

OBRAZAC 4 /doc

OBRAZAC 5 / doc

OBRAZAC 6 / doc

 

PRAVILNIK o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Općini Rasinja

OBRAZAC 1 / doc

OBRAZAC 2 / doc

OBRAZAC 2a / doc

OBRAZAC 3 / doc

OBRAZAC 4 / doc

OBRAZAC 5 / doc

OBRAZAC 6 / doc

 

2017.

IZMJENE I DOPUNE PLAN NABAVE OPĆINE RASINJA ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE RASINJA ZA 2017. GODINU

REGISTAR UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI DO 30.06.2017.

 

 

2016.

IZMJENE I DOPUNE PLAN NABAVE OPĆINE RASINJA ZA 2016. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE RASINJA ZA 2016. GODINU

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi u 2016.

 

2015.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE RASINJA ZA 2015. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE RASINJA ZA 2015. GODINU

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi u 2015.

 

2014.

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi u 2014.

 

IZJAVA o sprečavanju sukoba interesa

PODACI O NARUČITELJU

javna nabava

javni pozivi i natjecaji

lokalni2017

pristup informacijama

korisni linkovi

facebook

fotogalerija

videogalerija

glasnik

Glasnik Opcine Rasinja 14 za web Page 01

Rasinja Kalendar za 2017 za web Page 01

RKT

panoramio