Video povodom Dana općine Rasinja 2016. godine

rasinja2016

 

 

 

 

 

Ljubavna legenda Lili i Matko I dio

opojski1-200x122

Ljubavna legenda Lili i Matko II dio

opojski2-200x122

Video povodom Dana općine Rasinja 2012.godine

Rasinja 2012-200x122

Prezentacija općine Rasinja 2011.godine

prezentacija opine rasinja 2011-200x113

 

Svečana sjednica općine Rasinja 2011.godine

sveana sjednica opine rasinja 2011 godine-200x113

javna nabava

javni pozivi i natjecaji

lokalni2017

pristup informacijama

korisni linkovi

facebook

fotogalerija

videogalerija

glasnik

Glasnik Opcine Rasinja 14 za web Page 01

Rasinja Kalendar za 2017 za web Page 01

RKT

panoramio