Općinsko vijeće

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RASINJA 2017. – 2021.

1. Josip Mađarić, (HNS)
2. Davor Tetec, (HNS)
3. Milana Savić, (HNS)
4. Vjekoslav Kuharić, (HNS)
5. Radojka Đurašević, (HNS)
6. Ana Marija Đurđ, (SDP)
7. Siniša Rajić, (SDP)
8. Ivan Vrtarić, (SDP)
9. Zvonimir Fajfarić, (HDZ)
10. Ano Jantolek, (HDZ)
11. Robert Banek, (HSLS)
12. Driton Prekazi, (HSLS)
13. Krunoslav Belaj, (HSS)
14. Ljubiša Grubačević. (LISTA GRUPE BIRAČA)

OPĆINSKI NAČELNIK: DANIMIR KOLMAN (HNS)
ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA: MARIJAN HADELAN (HNS)
ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA IZ SRPSKE NACIONALNE MANJINE: NIKICA ŠTIBIĆ (HNS).

 

Općinsko vijeće u mandatu 2013. - 2017.
1. Robert Banek, Rasinja
2. Krunoslav Belaj, Rasinja
3. Danijel Burek, Subotica Podravska
4. Branko Dulikravić, Veliki Poganac
5. Krešimir Đurašin, Grbaševec
6. Zvonimir Fajfarić, Rasinja
7. Mirjana Gojković, Veliki Grabičani
8. Slobodan Grubačević, Mala Rijeka
9. Josip Jukić, Rasinja
10. Josip Mlinarić, Cvetkovec - predsjednik
11. Stjepan Pribeg, Cvetkovec
12. Vjekoslav Radiček, Kuzminec
13. Siniša Rajić, Koledinec
14. Josip Slavetić, Rasinja
15. Matija Zamljačanec, Subotica Podravska

 

 

Općinsko vijeće u mandatu 2009. - 2013.
Dušan Hunjadi - predsjednik
Miloš Bodin
Krunoslav Jembrek
Vladimir Opica
Snježana Đurašević
Jurica Stanić
Krunoslav Košuta
Predrag Gojković
Slavka Drk-Gazivoda
Stjepan Pribeg
Josip Jukić
Josip Mlinarić
Juraj Jakopanec
Krunoslav Belaj
Siniša Raić

javna nabava

javni pozivi i natjecaji

lokalni2017

pristup informacijama

korisni linkovi

facebook

fotogalerija

videogalerija

glasnik

Glasnik Opcine Rasinja 14 za web Page 01

Rasinja Kalendar za 2017 za web Page 01

RKT

panoramio