20 sjednica OV

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE RASINJA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rasinja za 2016. godinu

Plan o izmjenama i dopuni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2015. godini

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2015. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2015. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2015. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2015. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2015. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2016. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2016. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2016. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2016. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2016. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2016. godini

javna nabava

javni pozivi i natjecaji

lokalni2017

pristup informacijama

korisni linkovi

facebook

fotogalerija

videogalerija

glasnik

glasnikbr15

Kalendar 2018 Page 01

RKT

panoramio