12. sjednica OV

Izmjene i dopune Proračuna Općine Rasinja za 2014. godinu i Projekcije za 2015. i 2016. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rasinja za 2015. godinu

PLAN o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2014. godini

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE RASINJA ZA RAZDOBLJE 2015. – 2017. GODINE

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rasinja u 2015. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2015. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Rasinja u 2015. godini

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2015. godini

PROGRAM o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2014. godini

PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2014. godini

PROGRAM o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rasinja u 2014. godini

PROGRAM javnih potreba u kulturi na području Općine Rasinja u 2015. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Rasinja u 2015. godini

PRORAČUN OPĆINE RASINJA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

 

 

 

javna nabava

javni pozivi i natjecaji

lokalni2017

pristup informacijama

korisni linkovi

facebook

fotogalerija

videogalerija

glasnik

glasnikbr15

Kalendar 2018 Page 01

RKT

panoramio