5. sjednica OV

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Rasinja

Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanje nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora

Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova obavljanje zimske službe na temelju pisanog ugovora

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Rasinja

javna nabava

javni pozivi i natjecaji

lokalni2017

pristup informacijama

korisni linkovi

facebook

fotogalerija

videogalerija

glasnik

glasnikbr15

Kalendar 2018 Page 01

RKT

panoramio